FAQ - Frågor och svar

Räcker det med en skärmdump?

Vi ser helst att du bifogar inscannade eller fotograferade betyg från gymnasiet, högskola eller universitet. Ditt namn och personnummer måste vara väl synligt samt betyg i kurserna.
Vi godkänner inte skärmdumpar från tillexempel Antagning.se.

Vad menas med urval?

Om det är fler behörigt sökande till utbildningen sker ett urval baserat på inskickade underlag: tidigare eftergymnasial utbildning och arbetslivserfarenhet.
Dessutom sker ett antagningstest samt i vissa fall, individuell intervju, som ger ett högre meritvärde vid urvalet.

Urvalet sker enligt skolans rutiner och kan variera mellan utbildningsanordnare.

Varför måste jag skicka in betygen från gymnasiet?

För att vi ska kunna avgöra din behörighet till utbildningen behöver vi allt underlag vi kan få från dig. Slutbetyg från gymnasiet, gymnasieexamen är ett av dem.
Se till att bifoga dina betyg innan sista datum för ansökan.
Om du inte avslutat dina studier, begär att få ett betygsutdrag från din skola och skicka in till oss innan sista datum för ansökan.
Vi ser helst att du bifogar inscannade eller fotograferade betyg från gymnasiet. Ditt namn och personnummer måste vara väl synligt samt betyg i kurserna.
Vi godkänner inte skärmdumpar från Antagning.se.

Varför ska jag skicka intyg/betyg från tidigare arbetsgivare?

Om det är fler behörigt sökande till utbildningen än antal platser sker ett urval. Intyg från arbetsgivaren bekräftar din arbetslivserfarenhet och ger ett högre meritvärde vid urvalet. CV gäller inte som underlag.
På intyget / betyget ska det tydligt framgå att det tillhör dig, hur länge du arbetat på arbetsplatsen och vilka dina arbetsuppgifter är/har varit.
Se till att bifoga intygen innan sista datum för ansökan.

Här får du svar på de vanligaste frågorna.

Alvis logo Alvis från Gotit