Logga in med ditt studerandekonto

Öppet för sena ansökningar till och med 24 september:
- Automation och robotingenjör

- CAD-konstruktör produktutveckling/Mekanik

Kom ihåg din inloggning till Alvis!

 

Alla utskick från oss kan du även hitta i Alvis
Kontrollera din "papperskorg" i e-posten och godkänn avsändaren (noreply@gotit.se) 

 
Tänk på att du kan göra 1 ansökan med högst 4 olika utbildningar (kurspaket). 
Det går inte att göra prioriteringsordning i din ansökan

Tänk på att bifoga intyg/betyg från arbetsgivaren där det tydligt framgår att intyget avser dig, din anställningsperiod, dina arbetsuppgifter och på vilket företag.

Vi behandlar alla inkomna ansökningar löpande under ansökningsperioden.


Viktiga datum:
31 maj               Sista ansökningsdatum
5-9 juni              Antagningstester *) **)
21 juni               Sista kompletteringsdag
(gäller enbart för gymnasiet och behörighetsgivande kurser)
30 juni               Besked om erbjuden plats
31 juli                Sista svarsdag


Vi ser helst att du bifogar inscannade eller fotograferade betyg från gymnasiet, högskola eller universitet. Ditt namn och personnummer måste vara väl synligt samt betyg i kurserna.
Vi godkänner inte skärmdumpar från Antagning.se.


*) Vid fler behörigt sökande än utbildningsplatser genomförs ett antagningstest.
De 24 personer med högst meritvärde utifrån kriterierna; Antagningstest, tidigare utbildning och styrkt yrkeserfarenhet, blir erbjuden plats till utbildningen och resterande placeras på reservlistan. Om en person tackar nej till erbjuden utbildningsplats blir den som står först på reservlistan tillfrågad. Reservantagning sker fram till två veckor efter utbildningen har startat.

**) Vid fler behörigt sökande än utbildningsplatser till Redovisningskonsult genomförs ett antagningstest. De 30 personer med högst meritvärde utifrån kriterierna; Antagningstest och styrkt yrkeserfarenhet, blir erbjuden plats till utbildningen och resterande placeras på reservlistan. Om en person tackar nej till erbjuden utbildningsplats blir den som står först på reservlistan tillfrågad. Reservantagning sker fram till två veckor efter utbildningen har startat.


Text från myndigheten för yrkeshögskolan gällande urval

"Om det finns fler behöriga sökande än platser får urval göras. Hänsyn ska då tas till den sökandes möjlighet att tillgodogöra sig utbildningen

  • Urvalsgrunder får vara betyg, särskilt prov, tidigare utbildning och yrkeserfarenhet
  • Lottning tillåten vid lika meritvärde
  • Särskilt prov ska avse kunskaper och färdigheter nödvändiga för att tillgodogöra sig utbildning"

Här hittar du steg-för-steg hur du registrerar din ansökan i Alvis.

Via länken finns information från Myndigheten för yrkeshögskolan angående tillträde till utbildningar inom yrkeshögskolan


 

 

Saknar du ett studerandekonto?

Utbildningskatalogen

I utbildningskatalogen har du möjlighet att se vilket utbud av kurser som finns att söka till.

Till Utbildningskatalogen

Information

För frågor om:

Byggprojektör CAD/BIM
var vänlig kontakta Hanna Lans,
hanna.lans@kungsbacka.se

CAD-konstruktör produktutveckling/Mekanik
var vänlig kontakta Lars-Ivar Fredberg,
lars-ivar.fredberg@kungsbacka.se

Automation & Robotingenjör
var vänlig kontakta Kiki Rosén,
kiki.rosen@kungsbacka.se

Redovisningskonsult
var vänlig kontakta Hanna Lans,
hanna.lans@kungsbacka.se
Alvis logo Alvis från Gotit